by

Face App: Haramkah Foto Edit Tua?

Sebenarnya edit foto dari muda terlihat tua hanya lucu-lucuan saja. Tapi lebih lucu jika ada yang mengharamkan edit wajah tua ini dengan dalil 2 ayat Al-Qur’an. Yakni dalam Al-Hujurat dan An-Nisa’.

ﻓﻘﺎﻝ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ

(Al-Ĥujurāt): 1 – “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya…”

Baca juga  Sedang Haid, Bolehkah Ikut Majelis Dzikir?

ﺃﻱ ﻻ ﺗﺴﺎﺭﻋﻮا ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻱ ﻗﺒﻠﻪ، ﺑﻞ ﻛﻮﻧﻮا ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮﺭ

“Yakni janganlah mendahului dalam segala hal di hadapan Nabi. Tapi jadilah pengikut Nabi dalam segala hal” (Tafsir Ibnu Katsir)

Ayat ini tidak ada kaitan dengan mendahului kehendak Allah apalagi dalam masalah takdir di masa depan.

Ayat 2

ﻭﻵﻣﺮﻧﻬﻢ ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻥ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺼﻲ اﻟﺪﻭاﺏ

Baca juga  Apakah Anak Kecil Ditanya Malaikat di Dalam Kubur?

(An-Nisā’): 119 – “dan aku (syetan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Baca juga  Hukum Berbuat Baik Kepada Tetangga Muslim dan Nonmuslim

Ibnu Abbas berkata: “Yakni mengebiri hewan” (Tafsir Ibnu Katsir)

Merubah ciptaan Allah yang dilarang maksudnya adalah secara fisik seperti menyambung rambut, melukis tubuh dll (HR Bukhari dan Muslim). Bukan pada gambar. Kalau edit foto menjadi wajah tua haram, maka mestinya semua bentuk edit juga haram, karena merubah bentuk asli ciptaan Allah.

Source link

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed